Εξοπλισμός Φυσικοθεραπευτηρίου

dizygo

Δίζυγο Βάδισης Σπαστό Φυσικοθεραπείας "Floor Mounted Parallel Bars"

Κωδικός: Floor Mounted Parallel Bars
350,00 €
dizygo vareos

Δίζυγο Βάδισης Βαρέως Τύπου "Platform Mounted Parallel Bars"

Κωδικός: Platform Mounted Parallel Bars
490,00 €
δακτιλιερα

Δακτυλιέρα Φυσικοθεραπείας "Wood Shoulder Finger Ladder"

Κωδικός: Wood Shoulder Finger Ladder
69,00 €
ekapty logo
Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη για την εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ./1348/2004 από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.)