ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕ ΠΑΛΑΜΙΑΙΟ ΕΛΑΣΜΑ "Wrist Brace ProFit"

r4m1.png_product_product
r4m1.png_product_product_product
r4m1.png
r4m1.png_product
PDF
Κωδικός: EB-N-01
25,00 €
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
-Συντηρητική αποκατάσταση στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
-Κατάλληλο για την αποκατάσταση κακώσεων, παθήσεων και καταγμάτων του καρπού.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση συνδρόμου ‘’DE QUERVAIN’’.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση καταγμάτων σκαφοειδούς ‘’BENNET’’.
-Συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα σκαφοειδούς μετά την αφαίρεση γύψου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια για το προϊόν.
ekapty logo
Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη για την εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ./1348/2004 από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.)