Συστήματα Ανάβασης Σκάλας ΑΜΕΑ

n911a

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ "Yack N911"

Κωδικός: Yack N911
3800,00 €
n912

Σύστημα Ανάβασης Σκάλας Αμαξιδίου "Yack N912"

Κωδικός: Yack N912
4100,00 €
yack961

Σύστημα Ανάβασης Σκάλας YACK με Κάθισμα Ν961

Κωδικός: Ν961
3750,00 €
ekapty logo
Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη για την εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ./1348/2004 από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.)