ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ AIRCAST "Aircast Tube"

PDF
Κωδικός: AICAST/TUBE
- Σωλήνας σύνδεσης με το

  κεντρικό σώμα, με ειδική

  ασφάλεια που δεν

  επιτρέπει την διαρροή.

- Ανταλλακτικό εξάρτημα σε  
   περίπτωση βλάβης του αρχικού
   σας σωλήνα.
- Ιδανικό για όλα τα επιθέματα.

Μέγεθος

Κωδικός

Κοινό

AIRCAST/TUBE

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια για το προϊόν.
ekapty logo
Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη για την εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ./1348/2004 από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.)