Χειρουργικά Εργαλεία

08910

Νευρολογικό Σφυράκι Buck Hammer 18cm

Κωδικός: 08.910
9,00 €
08912

Νευρολογικό Σφυράκι με Ακίδα Buck Hammer 20cm "Dejerine"

Κωδικός: 08.911
12,00 €
08911

Νευρολογικό Σφυράκι Babinsky 24cm

Κωδικός: 08.911
9,00 €
08913

Νευρολογικό Σφυράκι Taylor με Πλαστική Λαβή 19cm

Κωδικός: 08.913
6,00 €
08915

Νευρολογικό Σφυράκι Queens Hammer 35cm

Κωδικός: 08.915
8,00 €
ekapty logo
Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη για την εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ./1348/2004 από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.)