Θωρακοσφυικός Ρυθμιζόμενος Νάρθηκας "Aspen Horizon 456 One Size"

horizon1.jpg
horizon1.jpg_product
horizon1.jpg_product
horizon1.jpg_product
horizon1.jpg_product
horizon1.jpg_product
PDF
Κωδικός: ASPEN HORIZON 456 ONE SIZE
335,00 €
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια για το προϊόν.
ekapty logo
Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη για την εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ./1348/2004 από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.)